Magánélet


A hirdető (hirdető vagy mi vagy mi) elkötelezett az adatvédelmi törvények betartása mellett. Ez az adatvédelmi irányelv (Adatvédelmi irányelv) meghatározza, hogy miként használjuk az ügyfeleinkre és a leendő ügyfeleinkre (Önre) vonatkozó személyes adatokat, amelyeket weboldalunk és más marketing csatornáink használata során gyűjtünk. Nem terjed ki arra, hogy miként használjuk az Ön személyes adatait szolgáltatásaink Önnek történő nyújtása során.


Ha a webhely más harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz, ha Ön valamelyik harmadik fél webhelyére mutató linket követ, vegye figyelembe, hogy a saját adatvédelmi irányelveikkel rendelkeznek, és hogy nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget az irányelveikért vagy az Ön adatainak feldolgozásáért. Személyes adat. Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes információt továbbítana az ilyen harmadik felek webhelyein.


Ez az adatvédelmi irányelv az adatvédelmi gyakorlatunk magyarázatára szolgál, és a következő területeket fedi le:


Információ, amelyet gyűjthetünk Önről

A következő személyes adatokat gyűjthetjük és felhasználhatjuk Önről:

Információk, amelyeket űrlapok kitöltésével vagy a Webhelyre történő feltöltéssel ad meg.

Ha kapcsolatba lép velünk, vagy ha kapcsolatba lépünk Önnel, nyilvántartást vezethetünk a levelezésről, ill a veled folytatott beszélgetés részletei. A hívások rögzíthetők.

Megkérhetjük Önt is olyan felmérések kitöltésére, amelyeket kutatási célokra használunk, bár Ön nem kell válaszolni rájuk.

Olyan hirdetési szolgáltatásokat használunk, amelyeket a ReachLocal UK Limited nyújtott nekünk, és amelyek révén a ReachLocal, mint adatfeldolgozónk, az alábbi linken meghatározott bizonyos információkat gyűjt és felhasznál az Önnel folytatott interakcióinkról, és ezeket az információkat elérhetővé teszi számunkra a jelen Adatvédelemnek megfelelően. Irányelv.

A webhely látogatásainak részletei, valamint a cookie-k és más nyomon követés révén gyűjtött információk technológiák, beleértve, de nem kizárólag, az Ön IP-címét és domain nevét, a böngésző verzióját és operációs rendszerét, forgalmi adatokat, helyadatokat, webnaplókat és egyéb kommunikációs adatokat, valamint azokat az erőforrásokat, amelyekhez a sütikre vonatkozó irányelveinknek megfelelően belép. Bár ezek az információk általában nem azonosító adatok, az azonosításhoz felhasználhatók ugyanolyan biztosítékokkal, mint amelyeket a személyes adatokra alkalmazunk.

Harmadik felektől az alábbi III. Bekezdésben meghatározottak szerint.

Tudatosan nem gyűjtünk olyan információkat, akik 16 évnél fiatalabbak.

Személyes adatainak felhasználása

Személyes adatait a következő módon használhatjuk fel:

- annak eldöntése, hogy bármilyen tervezett ügyletet köt-e Önnel, ideértve bizonyos körülmények között az ilyen információk harmadik fél általi csalásellenes vagy bűnüldöző szerveknek történő nyilvánosságra hozatalát a csalás és bűncselekmények felderítése és megelőzése céljából (az alábbiakban a III. bekezdésben leírtak szerint);

- visszafizetni a nekünk járó kifizetéseket, és ahol szükséges a behajtás végrehajtására adósságszedő ügynökségek bevonásával vagy más jogi lépések megtételével (ideértve a jogi és bírósági eljárások megindítását és lefolytatását);

- elemezni az általunk nyújtott szolgáltatás megértése és az üzletünk javítása érdekében;

- a hívások és tranzakciók figyelemmel kísérése a szolgáltatás minőségének, az eljárások betartásának biztosítása és a csalás elleni küzdelem érdekében;

- értesíteni Önt a szolgáltatásaink és termékeink változásairól; és / vagy

- annak biztosítása, hogy webhelyünk tartalma a lehető leghatékonyabban jelenjen meg az Ön és az Ön készüléke számára.

Az Ön adatait felhasználhatjuk saját és kiválasztott harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak marketingjéhez postai úton, e-mailben, SMS-ben, telefonon és faxon is, és ahol a törvény előírja, akkor az Ön adatainak gyűjtésekor az Ön beleegyezését kérjük hogy az ilyen típusú marketingeket folytassa.

Lehetőséget biztosítunk a további kommunikáció leiratkozására vagy a további kommunikáció leiratkozására az Ön számára elküldött bármely elektronikus marketinges kommunikációról, vagy lemondhat a kapcsolatfelvétel mellett, az alábbi V.IV. Szakaszban leírtak szerint.

Közzététel harmadik felekkel

Azt is engedélyezhetjük, hogy bizonyos harmadik felek és ügynökök felhasználják az Ön személyes adatait, csak a fenti (2) bekezdésben meghatározott célokra, akikre az ilyen információk feldolgozásának kötelezettsége vonatkozik ugyanazokkal a biztosítékokkal összhangban, amelyeket mi telepítünk. Konkrét példákat az alábbi III.II – III.VI. Bekezdések tartalmaznak. Minden ilyen nyilvánosságra hozatalt csak a hatályos törvényeknek megfelelően fogunk közzétenni.

Ha hamis vagy pontatlan információkat közölnek és / vagy csalást állapítanak meg vagy gyanítanak, a részleteket továbbíthatjuk a csalásmegelőzési ügynökségeknek és a bűnüldöző szerveknek, és mi vagy ők rögzíthetjük azokat.

Mi és más szervezetek is hozzáférhetnek és felhasználhatják ezeket az információkat a csalások és más bűncselekmények megelőzésére, például amikor:

- a termékek iránti kérelmek felülvizsgálata (a fenti 2. bekezdésben leírtak szerint);

- lépések megtétele az esedékes fizetések behajtására (a fenti (2) bekezdésben leírtak szerint);

- az álláspályázók és alkalmazottak adatainak ellenőrzése.

Minden olyan ügynökség nevét és címét megadhatjuk, amelyet a csalás elleni küzdelemhez használunk, ha szeretné, ha másolatuk lenne a birtokukban lévő adatokról. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen. Az ügynökségek díjat számíthatnak fel.

Személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk harmadik feleknek, a bírósági szolgálatnak és / vagy a szabályozóknak vagy a bűnüldöző szerveknek az ilyen felek által a világ bármely pontján végzett vizsgálatok, eljárások vagy vizsgálatok kapcsán, vagy annak érdekében, hogy a Hirdető betarthassa szabályozási követelményeit, vagy adott esetben párbeszéd a szabályozóival.

Abban az esetben, ha a Hirdetőt (vagy annak egy részét) (i) tárgyalások folytatják üzleti tevékenységének eladásáról, vagy (ii) harmadik félnek adják el, vagy újraszerveződik, Ön elfogadja, hogy bármely személyes adata a birtokában levő bármely fél (vagy tanácsadói) bármely átvilágítási eljárás részeként nyilvánosságra hozható, vagy átruházható annak az újraszervezett szervezetnek vagy harmadik félnek, és felhasználható ugyanarra a célra, vagy bármely tervezett eladás vagy újbóli elemzés elemzése céljából. szervezet.

Személyes adatainak továbbítása, tárolása és biztonsága

Nem garantálható, hogy az interneten vagy a weboldalon keresztüli adatátvitel biztonságos legyen a behatolás ellen. Azonban az üzleti szempontból ésszerű fizikai, elektronikus és eljárási biztosítékokat tartunk fenn az Ön személyes adatainak védelme érdekében, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Személyes adataihoz az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli rendeltetési helyen dolgozó személyzet vagy beszállítók férhetnek hozzá, továbbíthatják és / vagy tárolhatják azokat, ahol az adatvédelmi törvények az EGT-nél alacsonyabb színvonalúak lehetnek. Függetlenül attól, hogy hol van-e alkalmazott vagy vállalkozó, ugyanazokat az adatvédelmi biztosítékokat fogjuk bevezetni, amelyeket az EGT-n belül alkalmazunk.

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, ameddig az a feldolgozási cél érdekében szükséges, amelyre azokat gyűjtötték. Bizonyos részletek és levelezés mindaddig megőrizhető, amíg a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogi kihívások határideje le nem jár, vagy az ilyen adatok megőrzésére vonatkozó szabályozási követelmények teljesítése érdekében. Az adatokat üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban is megőrizhetjük vagy elemzésbe foglalhatjuk.

Az Ön jogai és a kapcsolatfelvétel

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények jogot adhatnak arra, hogy hozzáférjen bizonyos rólad tárolt személyes adatokhoz. Eleget teszünk azon kötelezettségeinknek, hogy hozzáférést biztosítsunk az Ön személyes adataihoz, és kijavítsuk az esetleges pontatlanságokat, amelyekről az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban értesülünk. Amennyiben ez megengedett, kérésének teljesítése díjat számíthat fel, hogy valamilyen módon fedezze a kapcsolódó költségeket.

Megfelelő erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy személyes adatai pontosak legyenek. Annak érdekében, hogy ebben segítsen minket, értesítenie kell minket a személyes adatok minden változásáról, amelyeket Ön rendelkezésére bocsátott, frissítve adatait, kapcsolatba lépve velünk az alábbi V.4. Szakasz szerint.

Lépjen kapcsolatba velünk

Mi vagyunk az adatkezelő az Ön személyes adatainak tekintetében, amelyeket a jelen Adatvédelmi irányelvek alapján dolgozunk fel.

A következő címeken kapcsolatba léphetnek velünk az Ön adatvédelmi irányelveivel vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jogaival vagy bármilyen kérdésével kapcsolatban a következő címeken: